Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

CONTRADA d.o.o. raspisuje Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca

za slijedeće radno mjesto: Pomoćni radnik na Komunalnom vozilu (m/ž) - Broj izvršitelja: 2

Uvjeti:

  • niža stručna sprema ili osnovna škola;
  • aktivno poznavanje talijanskog jezika.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • osobne podatke (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt: broj telefona ili adresa elektroničke pošte),
  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda i
  • presliku osobne iskaznice.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata predočit će se izvornik isprava. Prijave moraju biti dostavljene najkasnije do 05. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti osobno na adresu Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “NATJEČAJ – POMOĆNI RADNIK NA KOMUNALNOM VOZILU” ili putem elektroničke pošte na contrada@contrada.hr s naznakom “NATJEČAJ – POMOĆNI RADNIK NA KOMUNALNOM VOZILU”.

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće se razmatrati.

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.

Po zaprimljenim prijavama iste će se obraditi prema uvjetima ispunjavanja uvjeta natječaja za pojedina radna mjesta.

U slučaju izmijenjenih okolnosti o kojima odlučuje poslodavac ovaj natječaj ili dio natječaja za zapošljavanje može se izmijeniti ili poništiti bez posebnog obrazloženja u bilo kojem trenutku.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima oglasa biti će pozvani na razgovor u roku od 5 radnih dana od završetka natječaja. Ugovor na određeno vijeme će se sklopiti sa odabranim kandidatom po dobivanju Uvjerenja (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti.

URBROJ: 63/2022

Vodnjan-Dignano, 26. travnja 2022. godine

                                                                                               Direktor

                                                                                              Daniela Cetina

Aktualnosti