Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Tečaj izobrazbe i dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida za PROFESIONALNE KORISNIKE

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - UNIVERSITA' POPOLARE APERTA “VODNJAN-DIGNANO“ i DIOPTER - OTVORENO UČILIŠTE organiziraju tečaj izobrazbe i dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida za PROFESIONALNE KORISNIKE.

Cilj tečaja je poučiti profesionalne korisnike pesticida njihovoj primjeni, na način da se smanji rizik i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potaknuti integriranu zaštitu bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.

Tečaj će se održati u Pučkom otvorenom učilištu "Vodnjan-Dignano", Portarol 31 kada se skupi minimalan broj polaznika.

Prijave na tel.: 052/ 512-540 ili putem e-maila: uciliste.vodnjan.dignano@gmail.com.